ตะแกรงร่อนสแตนเลส test sieve ตะแกรงร่อนสารเคมี ตะแกรงร่อนคัดแยกขนาด ตะแกรงกรอง ตะแกรงร่อนอุตสาหกรรม ตะแกรงร่อนmesh

          บริษัท ปภาวิน โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ตะแกรงร่อนสแตนเลส TEST SIEVE ถาดร่อนสแตนเลส ตะแกรงกรองสแตนเลส ตะแกรงร่อนสารเคมี ตะแกรงร่อนคัดแยกขนาด ตะแกรงกรอง ตะแกรงร่อนแป้ง mesh ตะแกรงร่อน เมล็ดกาแฟ ตะแกรงร่อน อุตสาหกรรม ตะแกรงร่อนผงยา ตะแกรงร่อนยา ตะแกรงร่อน mesh 

           ตะแกรงร่อนสแตนเลส TEST SIEVE ตะแกรงกรองสแตนเลสผลิตมาจากลวดสานสแตนเลส 304 หรือ ชื่อทางการค้าคือตะแกรงเมทสแตนเลส โดยขอบตะแกรงทำมาจากวัสดุแสตนเลส 304 โดยมีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง (OD) ที่ทางบริษัท ปภาวิน โปรดักส์ จำกัด สามารถผลิตได้ คือ ขนาด 8″ (200 mm.) และ 12″ (300 mm.) ที่นิยมใช้ในห้องการทดลอง ( Laboratory) ตามมาตรฐาน ISO:3310-1 หรือ ASTM Standard (ASTM E:11)

          ตะแกรงร่อนสแตนเลส TEST SIEVE ถาดร่อนสแตนเลส ตะแกรงร่อนสารเคมี ตะแกรงร่อนคัดแยกขนาด ตะแกรงกรองสแตนเลส ตะแกรงร่อนแป้ง mesh ตะแกรงกรอง ตะแกรงร่อนผงยา ตะแกรงร่อนยา ตะแกรงร่อน เมล็ดกาแฟ ตะแกรงร่อนอุตสาหกรรม ตะแกรงร่อน mesh ขนาดตะแกรงร่อน sieve จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว (200 mm.) ความสูง 2 นิ้ว (50 mm.) พื้นตะแกรงร่อน ทำมาจากตะแกรงเมทสแตนเลส ส่วนขอบตะแกรง ( Body) ทำมาจากวัสดุแสตนเลส 304 และ เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 (300 mm.) นิ้ว ความสูง 2 นิ้ว (50 mm.) พื้นตะแกรงร่อน ทำมาจากตะแกรงเมทสแตนเลส ส่วนขอบตะแกรง ( Body) ทำมาจากวัสดุแสตนเลส 304

          สำหรับตะแกรงร่อนสแตนเลส test sieve ถาดร่อนสแตนเลส ตะแกรงร่อนสารเคมี ตะแกรงร่อนคัดแยกขนาด ตะแกรงร่อนผงยา ตะแกรงร่อนยา ตะแกรงกรอง ตะแกรงร่อนแป้ง mesh ตะแกรงร่อน อุตสาหกรรม ตะแกรงร่อน mesh ขนาดตะแกรงร่อน sieve จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความสูง 2 นิ้ว หรือ OD 200 mm. x H 50 mm. และ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความสูง 2 นิ้ว หรือ OD 300 mm. x H 50 mm.

          ตะแกรงร่อน TEST SIEVE ขนาดตะแกรงร่อนแป้ง เรามีให้เลือกจำนวนสองขนาดคือขนาด 8” และ 12” ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

 • 200 x 50, 300 x 50 mm.
 • 8”x 2” (200 x 50 mm. 12”x 2” (300 x 50 mm.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

090-9142999 (AIS)  คุณปวิช

092-6936693 (AIS) คุณปวิช

ตาราง ตะแกรงร่อนสแตนเลส TEST SIEVE ถาดร่อนสแตนเลส ตะแกรงกรองสแตนเลส ตะแกรงร่อนสารเคมี ตะแกรงร่อนคัดแยกขนาด ตะแกรงกรอง ตะแกรงร่อนแป้ง mesh ตะแกรงร่อนผงยา ตะแกรงร่อนยา ตะแกรงร่อน อุตสาหกรรม ตะแกรงร่อน mesh  

ตัวอย่างการใช้งาน :

          แป้ง, น้ำตาล, ธัญพืช, เมล็ด, กาแฟ, ถั่ว, สารเคมี, ผงโลหะ, แร่ธาตุ, ทราย, ดิน, ปูนเม็ดซีเมนต์, วัสดุก่อสร้าง, ปุ๋ย, ฟิลเลอร์, พลาสติก, ผงซักผ้า เป็นต้น

 

ข้อดีของผลิตภัณฑ์ตะแกรงกรองสแตนเลสของเรา

 • ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
 • ส่วนขอบ ( Body) ตะแกรงร่อนสแตนเลส TEST SIEVE ทำมาจากวัสดุแสตนเลส 304
 • ทนต่อความต้านทานการกัดกร่อนสูง และ สะดวกต่อการทำความสะอาด
  ช่วยลดการบำรุงรักษาที่จำเป็น
 • ตัวตะแกรงเมทสแตนเลส (Sieve mesh sizes) มีขนาดตั้งแต่ 26 µm ถึง 10 mm.
 • พื้นตะแกรงร่อนสแตนเลส TEST SIEVE มีลักษณะขึงตรึง และแข็งแรง
 • ยิงแกะสลักเลเซอร์ (Serial number & Code) สำหรับติดฉลากที่ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

คุณสมบัติตะแกรงกรองสแตนเลส

 • การนำไปประยุกต์ใช้งาน : การแยกสารหรือวัสดุต่างชนิดออกจากกัน (Separation), การแยกส่วนเพื่อแยกส่วนไขมันและน้ำมัน (Fractional), การกำหนดขนาดอนุภาค (Particle size determination)
 • ด้านกลุ่มการประยุกต์ใช้งาน : พลาสติก, วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม / การเกษตร, ชีววิทยา, เคมี / เภสัชกรรม, ยา / อิเล็กทรอนิกส์, สิ่งแวดล้อม / การรีไซเคิล, อาหาร, ธรณีวิทยา / เซรามิกส์ / โลหะวิทยา, แก้ว
 • ลักษณะวัสดุที่ใช้ในการป้อน (Feed Materials)
  • เป็นผง (Powders)
  • วัสดุปริมาณมวล (Bulk Material) หรือวัสดุที่มีขนาดเล็ก ผง ชิ้นย่อย ที่รวมกันเป็นปริมาณมาก ๆ
  • สารแขวนลอย (Suspension) หรือสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ ของของแข็งซึ่งกระจายอยู่ในของเหลวหรือแก๊ส
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตะแกรงร่อนสแตนเลส TEST SIEVE : ø 200 มม. / ø 300 มม.
 • ตะแกรงเมทสแตนเลส (Sieve mesh sizes) : ขนาดตั้งแต่ 26 µm ถึง 10 mm

                ลูกค้าสามารถเลือกขนาดเมทสแตนเลส จากตารางด้านล่างนี้ ทางบริษัทสามารถผลิตตะแกรงร่อนสแตนเลส TEST SIEVE ถาดร่อนสแตนเลส ตะแกรงร่อนสารเคมี ตะแกรงร่อนคัดแยกขนาด ตะแกรงกรองสแตนเลส  ตะแกรงร่อนผงยา ตะแกรงร่อนยา ตะแกรงร่อนแป้ง mesh ตะแกรงร่อน อุตสาหกรรม ตะแกรงร่อน mesh ขนาดตะแกรงร่อน sieve จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (OD) 200 มม. และ 300 มม.

ตะแกรงร่อนแป้ง กี่ mesh ที่ใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมโรงงาน

            ตะแกรงร่อนแป้ง อุตสาหกรรม จะเริ่มต้นที่ ตะแกรงร่อนแป้ง 40 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 60 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 80 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 100 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 120 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 150 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 200 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 250 mesh

          ผ้าขาวบางทั่วไปโดยปกติจะมีขนาดกี่ MESH

          ผ้าขาวบางทั่วไป โดยปกติจะมีขนาดประมาณ 35-50 Mesh โดยใช้วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นแบบคราวๆ ว่า ผ้าขาวบางของเรามีขนาดกี่ Mesh  โดยใช้วิธีการนับจำนวนช่องรูของผ้าขาวบาง ในช่วงความยาว 1 นิ้ว จะนับแนวตั้ง หรือ แนวนอนก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่ามีรูอยู่ในช่วงระหว่าง 35 ถึง 50 รู หากนับจำนวนได้กี่รู จะจะบ่งบอกว่าผ้าขาวบางของเรามีขนาดเท่ากับ MESH เบอร์นั้น

ตาราง ตะแกรงร่อนสแตนเลส TEST SIEVE ถาดร่อนสแตนเลส ตะแกรงร่อนสารเคมี ตะแกรงร่อนคัดแยกขนาด ตะแกรงกรอง ตะแกรงร่อนแป้ง mesh ตะแกรงร่อน อุตสาหกรรม ตะแกรงร่อน mesh ตะแกรงร่อน เมล็ดกาแฟ

           รับผลิต ตะแกรงร่อนสแตนเลส TEST SIEVE ถาดร่อนสแตนเลส ตะแกรงร่อนสารเคมี ตะแกรงร่อนคัดแยกขนาด ตะแกรงกรองสแตนเลส ตะแกรงร่อน อุตสาหกรรม ตะแกรงร่อนผงยา ตะแกรงร่อนยา ตะแกรงร่อนmesh ตะแกรงกรอง ตะแกรงร่อนแป้ง mesh

จำนวนหนึ่งชิ้นเราก็รับผลิต ใช้ระยะเวลาในการผลิต ประมาณ 3-5 วันทำการ

ขนาดตะแกรงร่อน sieves มีคุณภาพมาตรฐาน ระยะห่างระหว่างรูตะแกรงสานเท่ากันสม่ำเสมอ ทนทานต่อการกัดกร่อน ราคาไม่แพง

บริการส่งและฝากขนส่งไปทั่วประเทศ

 • ภาคเหนือ เชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์
 • ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี
 • ภาคตะวันออก สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด
 • ภาคตะวันตก ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์
 • ภาคใต้ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส และ ยะลา

           บริษัท ปภาวิน โปรดักส์ จำกัด  เราเป็นผู้ผลิต นำเข้า และ จัดจำหน่าย สินค้าประเภทโลหะ เหล็ก และ สแตนเลส ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งงานสต็อก และ งานสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า สินค้าประเภทตะแกรง เช่น ตะแกรงสำหรับงานปูน ฉาบปูนกันแตกร้าว ลวดตาข่ายถัก และ ตะแกรงลวดหยิก ตะแกรงกรงไก่ ตะแกรงกรงไก่สแตนเลส กรงไก่สแตนเลส ตะแกรงลวดสาน ตะแกรงลวดสานชุบซิงค์ ลวดสานชุบซิงค์ ตะแกรงสาน ตาข่ายลวดสาน ลวดตาข่ายสาน ตะแกรงกันนก ตะแกรงกรงไก่ ตะแกรงร่อน (Sieve) ถาดร่อนสแตนเลส ตะแกรงกรองสแตนเลส, ตะแกรงร่อนคัดแยกขนาด, ตะแกรงร่อน, Sieves, ตะแกรงร่อนเมท ตะแกรงร่อนลวดสแตนเลสสาน ตะแกรงร่อนเมทสานสแตนเลส ตะแกรงร่อนเมทสแตนเลส ตะแกรงร่อนลวดหยักสแตนเลส ตะแกรงร่อนลวดหยิกสแตนเลสลวดสานสแตนเลส ตาข่ายสแตนเลส ลวดตาข่ายถัก รั้วตาข่ายถัก และ ตาข่ายม้วน (Chain Link) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน (JIS:G 3552 Chain Link Wire Netting) และ เรามีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมปณิธานที่มุ่งมั่นจะตอบแทนสังคมและประเทศชาติ เพื่อสอดคล้องกับปรัชญาการทำธุรกิจที่ว่า  และ เรามีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมปณิธานที่มุ่งมั่นจะตอบแทนสังคมและประเทศชาติ เพื่อสอดคล้องกับปรัชญาการทำธุรกิจที่ว่า “ ริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อสังคมและประเทศชาติ ”

>> ตะแกรงลวดสานสแตนเลส, ลวดตาข่าย, ตาข่ายลวดสานสแตนเลส, ลวดหยัก, ลวดหยักสแตนเลส, ตาข่ายทำรั้ว, ตะแกรงตาข่าย, ลวดสานสแตนเลส, ตะแกรงสแตนเลส, ลวดหยิกสแตนเลส, ตะแกรงสานสแตนเลส, ตะแกรงลวดสาน, ตะแกรงสาน, ลวดหยิก, ลวดตาข่าย, ตะแกรงหยิก, ตะแกรงลวดสานหยิก, ตะแกรงลวดหยิก Crimped wire mesh , Square wire mesh

>> ตะแกรงหม้อปั่นสแตนเลส, ตะแกรงสแตนเลสเจาะรู, ตะแกรงเจาะรู, ปั๊มรูกลม, ตะแกรงรูกลมสแตนเลส, ตะแกรงร่อนสแตนเลส, ตะแกรงเจาะรูสแตนเลส, ปั๊มรูกลมสแตนเลส, ตะแกรงรูกลมสแตนเลส, แผ่นสแตนเลสเจาะรู, Perforated Stainless Sheet

>> ตะแกรงกรงไก่, ตาข่ายกรงไก่, ตาข่ายสี่เหลี่ยม, ตะแกรงกรงนก, กรงไก่, ลวดตาข่ายกรงไก่, กรงไก่สแตนเลส, ตาข่ายกรงไก่ ตะแกรงกันนก, ตาข่ายสี่เหลี่ยม, ตะแกรงกรงนก กรงไก่, ตะแกรงฉาบปูน, ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี

>> ตะแกรงเมช, ตะแกรงเมท, Mesh, ลวดสานสแตนเลส 304, ตะแกรงลวดสแตนเลสสาน, ตะแกรงลวดสแตนเลส, ตะแกรงเมทสานสแตนเลส, ตะแกรงกรองสแตนเลส, ตะแกรงลวดสแตนเลสสาน

>> ตาข่ายม้วน, Chain Link, ลวดสานชุบซิงค์,ตาข่ายถัก, ตาข่ายทำรั้ว, รั้วตาข่าย, ลวดตาข่าย,ตาข่ายลวดสานชุบซิงค์, ตาข่ายม้วนสแตนเลส, ลวดตาข่ายสแตนเลส,ตะแกรงตาข่าย,ตาข่ายกันนก, ตาข่ายถัก, ตาข่ายทอ, ตาข่ายทำรั้ว, รั้วตาข่ายถัก (Chainlink Fencing Mesh), ตะแกรงตาข่าย

>> ตะแกรงลวดสานชุบซิงค์, ลวดตาข่าย, ตาข่ายลวดสานชุบซิงค์, ลวดหยัก, ลวดหยักสแตนเลส, ตาข่ายทำรั้ว, ตะแกรงตาข่าย, ลวดสานชุบซิงค์, ตะแกรงชุบซิงค์, ลวดหยิกชุบซิงค์, ตะแกรงสานสแตนเลส, ตะแกรงลวดสาน, ตะแกรงสาน, ลวดหยิก, ลวดตาข่าย, ตะแกรงหยิก, ตะแกรงลวดสานหยิก, ตะแกรงลวดหยิก Crimped wire mesh , Square wire mesh

>> ตะแกรงกรงไก่สแตนเลส, ตาข่ายกรงไก่สแตนเลส, ตาข่ายสี่เหลี่ยมสแตนเลส, ตะแกรงกรงนกสแตนเลส, กรงไก่สแตนเลส, ลวดตาข่ายกรงไก่สแตนเลส, ตาข่ายกรงไก่ ตะแกรงกันนก, ตาข่ายสี่เหลี่ยม, ตะแกรงกรงนก กรงไก่

>> ตะแกรงร่อนสแตนเลส TEST SIEVE ถาดร่อนสแตนเลส ตะแกรงกรองสแตนเลส ตะแกรงร่อนสารเคมี ตะแกรงร่อนคัดแยกขนาด ตะแกรงกรอง ตะแกรงร่อนอุตสาหกรรม ตะแกรงร่อน mesh