ตะแกรงหยิก, ตะแกรงลวดสานหยิก, ตะแกรงลวดหยิก, ลวดหยิก, ลวดตาข่าย, ตะแกรงลวดสานชุบซิงค์, ลวดสานชุบซิงค์, ตะแกรงลวดสาน, ตะแกรงสาน, Crimped wire mesh , Square wire mesh