บริษัท ปภาวิน โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้นำเข้า และ จำหน่าย ตะแกรงสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส ตะแกรงเมช ตะแกรงเมท (Mesh) ลวดสานสแตนเลส 304 ตะแกรงลวดสานสแตนเลส ตะแกรงสแตนเลสแท้ ตะแกรงลวดสแตนเลส ตะแกรงเมทสานสแตนเลส Stainless Steel Wire Mesh ตะแกรงเมชสานสแตนเลส ตะแกรงกรองสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส 316 ลวดสแตนเลสสาน Mesh (เมท) ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส ตาข่ายสแตนเลสกันยุง ตะแกรงร่อนผงยา ตะแกรงร่อนยา ตะแกรงร่อน เมล็ดกาแฟ ตะแกรงสแตนเลสตาถี่ ตะแกรงสแตนเลสกันไฟ Gauze wire stainless steel ขายตะแกรงสแตนเลสทั้งปลีก และส่งในราคาโรงงาน ราคาไม่แพง

สารบัญเนื้อหา

จำหน่ายตะแกรงสแตนเลส ตะแกรงเมทสานสแตนเลส ตะแกรงเมชสานสแตนเลส ตั้งแต่ No. 1 Mesh – 500 Mesh

             Mesh (เมท) 1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  14  16  18  20
             Mesh (เมท) 25  30  32  35  40  50  60  70  80  100
             Mesh (เมท) 120  150  180  200  250  300  325  400 500

            ตะแกรงสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส ตะแกรงเมช ตะแกรงเมท (Mesh) ลวดสานสแตนเลส 304 ตะแกรงลวดสานสแตนเลส ตะแกรงลวดสแตนเลส ตะแกรงเมทสานสแตนเลส Stainless Steel Wire Mesh ตะแกรงเมชสานสแตนเลส ตะแกรงสแตนเลสแท้ ตะแกรงเมทสแตนเลส 316 ลวดสแตนเลสสาน Mesh (เมท) ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส ตาข่ายสแตนเลสกันยุง ตะแกรงกรองสแตนเลส ตะแกรงร่อนผงยา ตะแกรงร่อน เมล็ดกาแฟ ตะแกรงร่อนยา ตะแกรงสแตนเลสตาถี่ ตะแกรงสแตนเลสกันไฟ Gauze wire stainless steel เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับ อาหารและยา รวมถึงงานด้านสารเคมี ต่าง ๆ ที่เป็น กรด ด่าง เพื่อใช้สำหรับคัดแยกสิ่งเจอปนด้วยวิธีการแยกสารหรือวัสดุต่างชนิดออกจากกัน (Separation), การแยกส่วนเพื่อแยกส่วนไขมันและน้ำมัน (Fractionation), การแยกหรือกำหนดขนาดอนุภาค (Particle size determination) กรองของเสีย กันแมลง ตากอาหารสัตว์ ทำตะแกรงสแตนเลสกันไฟ (Gauze wire stainless steel) หรือ ตาข่ายสแตนเลสกันไฟ สำหรับตะแกรงเมทสแตนเลส 304 ที่มีตาขนาดเล็ก ๆ จึงสามารถกรอง คัดแยก แยกส่วน ขนาดอนุภาคเล็ก ๆ ในน้ำมันได้ เช่น Mesh 300, Mesh 325, Mesh 400 และ Mesh 500 เป็นต้น

          ตาราง Mesh Size ตะแกรงสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส ตะแกรงเมช ตะแกรงเมท (Mesh) ลวดสานสแตนเลส 304 ตะแกรงลวดสานสแตนเลส ตะแกรงกรองสแตนเลส ตะแกรงลวดสแตนเลส ตะแกรงเมทสานสแตนเลส Stainless Steel Wire Mesh ตะแกรงเมชสานสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส 316 ตะแกรงสแตนเลสตาถี่ ตะแกรงร่อน เมล็ดกาแฟ ลวดสแตนเลสสาน Mesh (เมท) ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส ตาข่ายสแตนเลสกันยุง ตะแกรงสแตนเลสกันไฟ Gauze wire stainless steel

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

090-9142999 (AIS)  คุณปวิช  

092-6936693 (AIS) คุณปวิช

blank

            ตะแกรงสแตนเลส ตะแกรงเมทสานสแตนเลส ตะแกรงเมช ตะแกรงเมท (Mesh) ลวดสานสแตนเลส 304 ตะแกรงลวดสานสแตนเลส ตะแกรงลวดสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส Stainless Steel Wire Mesh ตะแกรงเมชสานสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส 316 ตะแกรงลวดสแตนเลสสาน Mesh (เมท) ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส ตาข่ายสแตนเลสกันยุง ตะแกรงร่อน เมล็ดกาแฟ ตะแกรงกรองสแตนเลส ตะแกรงร่อนผงยา ตะแกรงร่อนยา ตะแกรงสแตนเลสตาถี่ ตะแกรงสแตนเลสกันไฟ Gauze wire stainless steel ขายตะแกรงสแตนเลส ทั้งปลีกและส่งในราคาโรงงาน มีจำหน่ายตะแกรงสแตนเลส ขนาดช่อง (Mesh Opening) ตั้งแต่ 25.4 มม. (25,400 micron) ถึง 0.026 มม. ( 26 micron)  เรามีตะแกรงเมทสแตนเลสตั้งแต่ ( 1 Mesh – 500 Mesh) ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้ และสามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :

     ความกว้าง :

            • 90 ซม. (3 ฟุต) ,1 เมตร, 1.20 เมตร (4 ฟุต), 1.50 เมตร (5 ฟุต)

            • ปกติทางบริษัท ปภาวิน โปรดักส์ จำกัด จะสต็อกสินค้าหน้ากว้าง 1 เมตร และ 1.20 เมตร (4 ฟุต) ส่วนหน้ากว้างอื่น ๆ จะมีสต็อกบางรายการ

     ความยาว :

            • 1 ม้วน ยาว 15 เมตร (1 Mesh – 2 Mesh)

            • 1 ม้วน ยาว 30 เมตร (3 Mesh – 500 Mesh) ตะแกรงสแตนเลส แบ่งขายตามความต้องการของลูกค้า โดยจำหน่ายตะแกรงเมทสแตนเลสขั้นต่ำ 1 ตรม.

             ทางบริษัทรับสั่งผลิตตะแกรงสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส Stainless Steel Wire Mesh กรณีลูกค้าต้องการขนาดพิเศษที่มีขนาดแตกต่างจากขนาดมาตรฐานทั้งด้านหน้ากว้าง และความยาว

การนำไปใช้ในอุตสาหกรรม :

            การทำเหมืองแร่ การระเบิดหิน การผลิตเบียร์ เครื่องกรองน้ำ การแยกอนุภาค กระบวนการทำอาหาร การใช้งานทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ ยานยนต์ การสร้างตะกร้าโรงกลั่นน้ำมันและแหล่งน้ำมัน การบินและอวกาศ พลาสติก วัสดุก่อสร้าง วิศวกรรม การเกษตร ชีววิทยา เคมี เภสัชกรรม ยา อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล (Recycle) อาหาร ธรณีวิทยา เซรามิกส์ โลหะวิทยา แก้ว

ตัวอย่างการนำใช้งาน :

            ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์เครื่องกลต่าง ๆ งานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม งานอุตสาหกรรมเส้นใยเคมี กรองของเหลวและก๊าซ งานที่เกี่ยวข้องกับการตาก ตากอาหารสัตว์ กันแมลง อบอาหาร งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ อาหารและ ยา รวมถึงงานด้านสารเคมี ต่าง ๆ ที่เป็น กรด ด่าง เพื่อใช้สำหรับคัดแยกสิ่งเจอปน ด้วยวิธีกรองหรือร่อนออก เช่น กรองสี กรองน้ำ กรองน้ำตาล กรองปูน กรองแป้ง กรองน้ำมัน กรองของเสีย กรองโลหะ กรองเครื่องสำอาง ร่อนหิน ร่อนทราย ร่อนแป้ง ตะแกรงร่อนแป้ง ตะแกรงเครื่องโม่ ตะแกรงเหมืองแร่ ตะแกรงร่อนหิน แผ่นกรองอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ตะแกรงกักของเสีย ตะแกรงร่อน เมล็ดกาแฟ งานกันสิ่งของหรือสัตว์เช่น ทำมุ้งลวด ทำมุ้งลวดสแตนเลส ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส ตาข่ายสแตนเลสกันยุง กั้นแมลง เลี้ยงแมลง ทำตะแกรงสแตนเลสกันไฟ Gauze wire stainless steel และยังนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาในรูปแบบต่าง ๆ

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ :

            – ทนต่อความต้านทานการกัดกร่อนสูงไม่ขึ้นสนิทง่าย

            – ทำความสะอาดง่าย

            – ทนแดด ทนฝน หรือ ทนต่อสารเคมี (กรดและด่าง), ทนความร้อน และต่อต้านการกัดกร่อน

            – มีความคงทนไม่เปลี่ยนรูป แปรสภาพ ไม่กรอบ ไม่แตก ไม่ร้าว

            – สามารถใช้งานได้ทั้งของเหลวร้อนหรือเย็น

            – สามารถตัดขนาดที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

            – ติดตั้งง่าย

            – มีอายุการใช้งานนานยาวนาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

090-9142999 (AIS)  คุณปวิช

092-6936693 (AIS) คุณปวิช

blank

แล้วเราจะรู้ได้ไง ว่าเราใช้ตะแกรงเมช ตะแกรงเมท (Mesh) อะไร วัดจากอะไร ?

Mesh คือ อะไร ?

            Mesh เป็นการวัดขนาดอนุภาคโดยใช้ตะแกรงร่อน ซึ่งหาได้โดยการนับจำนวนช่องเปิดของตะแกรงในช่วงความยาว 1 นิ้วจำนวนที่นับได้คือขนาดของ Mesh เช่น นับช่องเปิดได้ 50 ช่องในช่วงความยาว 1 นิ้วของตะแกรง ไม่ว่าจะวัดแนวตั้งหรือแนวนอนจะได้จำนวนเท่ากัน ดังนั้นเราจะเทียบเท่าตะแกรงที่ความละเอียดเทียบเท่ากับ 50 Mesh

            สำหรับจำนวนรูที่นับได้มีจำนวนมากขึ้นช่องว่างหรือช่องรู (Opening) ก็จะเล็กลง ยิ่งตะแกรงมีช่องว่างหรือช่องรู (Opening) ขนาดเล็กก็จะสามารถกรองอนุภาคที่ขนาดเล็กลงได้

            ดังนั้นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องว่างหรือช่องรู (Opening) ที่กำหนดก็จะไม่สามารถผ่านตะแกรงสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส ตะแกรงเมช ตะแกรงเมท (Mesh) ลงไปได้จึงค้างอยู่บนตะแกรงเมทสแตนเลส ตะแกรงเมช ตะแกรงเมท (Mesh)

            สรุปได้ว่า ยิ่ง Mesh Number มาก ขนาดรูก็ยิ่งเล็กลง แปลว่าขนาดผง (Powders) ที่จะสามารถผ่านตะแกรงเมทสแตนเลส (Mesh) ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าช่องว่างหรือช่องรู (Opening)  และถ้าขนาด Mesh Number น้อยลง ขนาดรูก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น

            ตะแกรงร่อนแป้ง ขนาดรู ที่นิยมใช้กันจะเริ่มต้นที่ 0.05 มม. – 0.40 มม. ยิ่งจำนวนรูมีขนาดเล็กตะแกรงร่อนแป้งละเอียดมาก
            ตะแกรงร่อนแป้ง กี่ Mesh ? เป็นคำถามที่ผู้ใช้ทำขนมส่วนใหญ่อยากรู้ ตะแกรงร่อนแป้งละเอียด ที่นิยมใช้กันมาก โดยที่มีขายทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ จะมีขนาดตะแกรงร่อนแป้ง 40 mesh (Mesh 40#37) แต่สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมโรงงานจะนิยมใช้ตะแกรงร่อนแป้งละเอียดมากขึ้น เพื่อให้เนื้อแป้งมีความนุ่มและละมุนมากขึ้นเมื่อนำไปใช้งานผลิตขนมปัง

ตะแกรงร่อนแป้ง กี่ mesh ที่ใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมโรงงาน

            ตะแกรงร่อนแป้ง อุตสาหกรรม จะเริ่มต้นที่ ตะแกรงร่อนแป้ง 40 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 60 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 80 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 100 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 120 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 150 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 200 mesh, ตะแกรงร่อนแป้ง 250 mesh

            ตาราง Mesh Size ตะแกรงสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส ตะแกรงเมช ตะแกรงเมท (Mesh) ลวดสานสแตนเลส 304 ตะแกรงลวดสานสแตนเลส ตะแกรงลวดสแตนเลส ตะแกรงเมทสานสแตนเลส Stainless Steel Wire Mesh ตะแกรงกรองสแตนเลส ตะแกรงเมชสานสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส 316 ลวดสแตนเลสสาน Mesh (เมท) ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส ตาข่ายสแตนเลสกันยุง ตะแกรงสแตนเลสตาถี่ ตะแกรงสแตนเลสกันไฟ Gauze wire stainless steel

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

090-9142999 (AIS)  คุณปวิช

092-6936693 (AIS) คุณปวิช

blank

            ตะแกรงสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส ตะแกรงเมช ตะแกรงเมท (Mesh) ลวดสานสแตนเลส 304 ตะแกรงลวดสานสแตนเลส ตะแกรงลวดสแตนเลส ตะแกรงเมทสานสแตนเลส Stainless Steel Wire Mesh ตะแกรงเมชสานสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส 316 ลวดสแตนเลสสาน Mesh (เมท) ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส ตะแกรงร่อน เมล็ดกาแฟ ตะแกรงกรองสแตนเลส ตาข่ายสแตนเลสกันยุง ตะแกรงสแตนเลสกันไฟ Gauze wire stainless steel ขายตะแกรงสแตนเลสทั้งปลีก และส่งในราคาโรงงาน ในปัจจุบันมีรูปแบบการถักหรือสานหลายรูปแบบมาก แต่ที่นิยมหรือหาง่ายตามท้องตลาดจะมีไม่กี่รูปแบบ

             บริษัท ปภาวิน โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้นำเข้า และ จำหน่าย ตะแกรงสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส ตะแกรงเมช ตะแกรงเมท (Mesh) ลวดสานสแตนเลส 304 ตะแกรงลวดสานสแตนเลส ตะแกรงลวดสแตนเลส ตะแกรงเมทสานสแตนเลส Stainless Steel Wire Mesh ตะแกรงเมชสานสแตนเลส ตะแกรงเมทสแตนเลส 316 ตะแกรงกรองสแตนเลส ลวดสแตนเลสสาน Mesh (เมท) ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส ตะแกรงร่อน เมล็ดกาแฟ ตาข่ายสแตนเลสกันยุง ตะแกรงสแตนเลสตาถี่ ตะแกรงสแตนเลสกันไฟ Gauze wire stainless steel ขายตะแกรงสแตนเลสทั้งปลีก และส่งในราคาโรงงาน ราคาไม่แพง

บริการส่งและฝากขนส่งไปทั่วประเทศ

            คุณภาพมาตรฐาน จุดสานทุกจุดแน่น ระยะห่างระหว่างช่องทุกจุดเท่ากันสม่ำเสมอ ทนทานต่อการกัดกร่อน ราคาไม่แพง เหมาะสำหรับร้านวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมางานโครงการ งานราชการ และผู้ใช้งานทั่วไป