ตะแกรงเจาะรู แผ่นปั๊มรูกลม เหล็กเจาะรูกลม ขนาดรูที่มีในสต๊อก ได้แก่ ∅ 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.5, 10.0, 13.0, 16.0, 19.0, 25.0 มม. และ ระยะพิทตามแม่พิมพ์ที่มี