ตะแกรงกั้นจ้อยท์, ตะแกรงก้างปลา Riblath & ตะแกรงกั้นจ้อยท์ FM26 ตะแกรงสำหรับงานปูน, ฉาบปูนกันแตกร้าว

เรื่อง