ตะแกรงก้างปลา Riblath & ตะแกรงกั้นจ้อยท์ FM26 ตะแกรงสำหรับงานปูน, ฉาบปูนกันแตกร้าว, ตะแกรงกั้นจ้อยท์

เรื่อง

ตะแกรงก้างปลา Rib lath & ตะแกรงกั้นจ้อยท์ FM26